Бостандық таңы атты да жайнап,
Бөленді нұрға біздің бар аймақ;
Тастады серпіп ысырып түнді,
Жіберді жойып қасірет-мұңды.
Азат күн жетті ел күткен талып –
Халықтың арман үмітін алып,
Әйел де құшты бақыттың таңын,
Құл қылып таптап күндіктің заңын
Жаңарды адам, жаңарды сана,
Теңелді жандар, құрметті ана!
Түрленді дала, өзгерді өңір,
Басталды соны қызықты өмір.
Кең байтақ Отан гүлдеуін тілеп,
Әйелдер күллі сыбанып білек,
Жұмылды іске, оқыды, өсті,
Өмірге жана үлесін қосты.
Жылдарда отты бұрқатқан дауыл,
Өткеріп небір күндерді ауыр,
Дұшпанды жеңіп майданда қанды,
Атқардық алып бесжылдықтарды.
Азаттық туын көтеріп шыңға,
Ілгері бастық сүрінбей сында.
Көз тіксек бүгін ой менен қырға,
Табысымыз бар сыймайтын жырға.
Құрметке бөлеп Отанның даңқын,
Жасаймыз өмір бұдан да жарқын.

Тұрсынхан Әбдірахманова